A Szent-Györgyi Albert Emléktáborról

A Szent-Györgyi Albert Emléktáborról

2020. augusztus 27. és 30. között Balatonföldváron tartotta meg Egyesületünk a Szent-Györgyi Albert Emléktábort. A tábor az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósult meg.

A projekt azonosítója: NTP-TÁB-19-0013


A PROGRAM CÉLJA

Táborunkban a meghívott fiatalok előadásokon és egyéb foglalkozásokon vehettek részt. A program összeállítása során az előadók és a témák megválasztásánál a figyelemfelkeltés, a gondolkodásra ösztönzés és a pozitív példaképek vonzereje motivált bennünket. Célunk a tábor megszervezésével és megvalósításával, hogy harminc fő tehetséges fiatal számára szakmai jellegű, meghatározott tudományterületeket, illetve tehetségterületeket érintő tematikus szaktábort szervezzünk, melyen a bevont fiatalok ismereteiket elmélyíthették. További célunk volt a bevont fiatalok érdeklődésének felkeltése tervszerűen meghatározott tudományos tények és témák, esetlegesen konkrét tudományágak iránt. Megvalósított programunkkal szélesíthettük látókörüket, gondolatokat ébresztettünk bennünk, tudományos gondolkodásra ösztönöztük őket, és bízunk benne, hogy mindezek eredményeként pályaorientációjukat is sikeresen befolyásoltuk. Átfogó képet nyújtottunk nekik a tudományos kutatásnak a tábor két tehetségterületét érintő jelenlegi helyzetéről. Színes programjainkkal valamennyi résztvevő fiatal számára érdekességeket, újdonságokat igyekeztünk bemutatni.


SZAKMAI TAPASZTALAT

Sajnálatos módos a járványhelyzet rányomta bélyegét a programsorozat megvalósítására. Már megszervezett rendezvényeket le kellett mondani, a járványtól való félelem miatt sokan, akik korábban jelezték részvételi szándékukat, visszamondták azt. A tervezetthez képest a megváltozott igényekhez igazodva változtak a megvalósítási helyszínek is. Az eredetileg meghívott előadók is lemondták a részvételüket, új előadókat kellett keresni, akik rugalmasabban álltak hozzá és folyamatosan alkalmazkodtak a járványügyi helyzet okán többször a megváltozott időpontok és helyszínek okozta módosulásokhoz. Az eredeti terv mellett szerencsére másodlagos és harmadlagos megvalósítási terveket is kidolgoztunk, így az objektív körülmények okozta változásokat nagyszerűen tudtuk kezelni, és a felmerülő akadályokra az előre eltervezett „vészhelyzeti” forgatókönyv szerint azonnal tudtunk adekvát módon reagálni. A másodlagos és harmadlagos tervekhez kapcsolódó adatbázis aktiválásával rövid időn belül sikerült a tervezett szellemi tartalékainkat aktiválni, így a program zökkenőmentesen, sőt eredményesen lefutott.A résztvevők elégedettek voltak mind a szakmai, mind pedig a szabadidős programokkal. Szimpatikusnak találták, hogy voltak kötelező és fakultatív jellegű programelemek. A fakultatív jellegnek különös tekintettel a sportolási és játéklehetőségek területén örültek, hiszen mindenki saját érdeklődési körének, esetleg kialakult napi rutinjának megfelelő mozgási lehetőséget választhatott.Szakmai előadóként fiatal kutatókat kértünk fel, akik a tábor résztvevőinél alig pár évvel idősebbek, és akik egyetemi éveiket a tanulással párhuzamosan tudományos intézetekben és laborokban végzett kutatással töltötték. Ezen tények köszönhetően könnyen megtalálták a megfelelő hangsúlyt a célcsoport tajaival, és kiváló összhang alakult ki az előadók és a hallgatóság között.


MÓDSZERTAN

Szakmai programjaink két tehetségterületet érintettek: természeti és matematikai-logikai. A kiválasztott témákból a fiatalok számára kitűnt, hogy a két tehetségterület a tudományos életben nem lehet egymástól szigorúan elválasztani. A tábor mottójául Nobel-díjasunk, Szent-Györgyi Albert életműve előtti tisztelgést, és az általa teremtett értékek továbbvitelét tűztük ki. Ez a téma kapcsolódott a két választott tehetségterülethez. A tábor tematikus jellegű volt. Táborunkban az előadásokat úgy válogattuk össze, hogy azok a bevont célcsoport tagjai számára kellő képen figyelemfelkeltőek legyenek. Különönös hangsúlyt fektettünk arra, hogy a szakmai programok által nyújtott új ismeretek valóban újak legyenek, és csak szűk kör számára ismertek (elsősorban a kutatói szféra értendő ezen szűk kör alatt), valamint sem a külföldi, sem pedig a magyar oktatási rendszerben oktatott tananyagokban sem legyenek fellelhetőek. A szakmai programokon az interaktivitásra törekedtünk. Az előadások bármikor leállíthatóak voltak az elhangzottakkal kapcsolatos kérdésekkel, így amennyiben valamely résztvevő esetlegesen „elveszítette a fonalat”, kellő magyarázatot kaphatott, hogy az előadások további részeit követhesse és megérthesse


ÁTTÉTELESEN ÉRVÉNYESÜLŐ HATÁSOK

A táborban való részvétellel szakmai programjainkon keresztül új ismereteket adtunk át a fiatalok részére, ezek az új ismeretek a rendszeresített tananyagokban nem fellelhetőek, ezért kiválóan alkalmasak voltak arra, hogy a tábor résztvevőinek látókörét szélesítsék. A megismert új tudományos tények további gondolatokat ébresztettek a fiatalokban, ismereteik további elmélyítésére, még újabb ismeretek megszerzésére, a felmerülő problémákon való gondolkodásra, további, a témával kapcsolatosan felmerülő kérdésekre válaszok és megoldások keresésére ösztönöztük őket. Erről az előadások utáni táborlakói kérdések tanúskodtak. Megteremtettük a résztvevő fiatalokban a tudományos élet és a kutatói pálya iránti elkötelezettséget, mely a célcsoporttagok életkorától függően továbbtanulásra, kutatásra, pályamódosításra késztetheti őket.A szabadidős programok új barátságok kialakulásának kedveztek, hiszen az ország más-más szegletéből érkezett fiatalok együtt sportoltak és játszottak. A csapatok kialakításánál a lakóhely helyett a testi erőnlét és a nemek szerinti arányosság dominált, hiszen a „jó meccsek” eredményességének záloga a hasonló adottságokkal rendelkező ellenfél legyőzésére tett erőfeszítés, mely a közösségi szellemet is erősíti. A gyerekek összehangolt munkája példaértékű volt.Az esti kulturális programokon és azokat követően érdekes volt megfigyelni, hogy a különböző tájegységekről érkező fiatalok miként mutatták be a lakókörnyezetükre jellemző helyi népdalokat, és miután más vidékekről érkezett pajtásaikkal megismertették azt, együtt énekeltek és táncoltak.A közösségi oldalakon keresztül a résztvevők továbbra is tartják egymással a kapcsolatot, és számos érdeklődő üzenetet kapott egyesületünk, hogy mikor szervezünk újra olyan programot, ahol a táborban szerzett új barátaikkal találkozhatnak a tehetséges fiatalok.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1 × 1 =

Témáink

  Nincsenek címkék

Erősségeink

 • pályázatok
 • életminőség javítás
 • tanácsadás
 • oktatás
 • publikáció
 • egészség
 • környezet
 • civil szervezet
 • betegség megelőzés
 • fejlődés
 • karrierépítés
 • családtervezés
 • egészségtudatosság
 • környezettudatosság
 • összefogás